Categorie: Duurzaam Inzetbaar

 

On The Road Again With HRDvisie

Geschrokken van de berichten, van deze morgen vanuit Brussel, begin ik aan mijn volgende blog. Je ziet op de diverse social media al veel reacties langskomen. Mensen voelen zich verbonden met de bewoners van Brussel en de vele slachtoffers en nabestaanden en willen deze verbondenheid en hun afgrijzen tonen over wat er is gebeurt. Veel van ons voelen zich betrokken bij deze afgrijselijke situatie. We voelen ons betrokken omdat deze aanslag een aanval is op onze veiligheid en democratie. Deze betrokkenheid motiveert mensen om zich te gedragen volgens de waarden, normen en gedragsregels van een groep (bevolking, land, organisatie).

Betrokkenheid

De definitie van Betrokkenheid is het betrokken zijn bij (de belangen van) iemand of iets. Men spreekt ook vaak over het Engelse woord Commitment. Een ander synoniem voor betrokkenheid is verbondenheid. Je verbonden voelen met een persoon of organisatie motiveert je om ook dezelfde doelstellingen na te streven. Ook binnen een werkomgeving is, in het kader van Duurzame Inzetbaarheid, Betrokkenheid een belangrijk onderdeel.

Betrokken werknemer

Binnen de werkomgeving is betrokkenheid een belangrijke motivatie. Mensen krijgen meer plezier in hun werk als ze het gevoel hebben dat hun werk zinvol is. Als ze betrokken zijn bij elkaar, bij het werk en bij de organisatie, leveren ze betere prestaties en ze zijn minder vaak ziek.

Een betrokken werknemer is bereid om wat extra’s te doen als de situatie daarom vraagt en praat over ‘wij’ in plaats van ‘zij’. Deze werknemer houdt rekening met en gedraagt zich volgens de organisatiecultuur en behoeften om de strategische doelstellingen te behalen. Men werkt volgens de waarden, normen en gedragsregels van de organisatie. Verder neemt een betrokken werknemer zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en verschuilt zich niet achter de (diverse) leidinggevende of de diverse collega’s. Ook levert een betrokken medewerker constructieve kritiek op de plannen en ideeën van het management. Tot slot staat de betrokken medewerker ook achter noodzakelijke, toch minder populaire beslissingen.

Een werkgever is in staat om de betrokkenheid van werknemers te bevorderen. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is een persoonlijke betrokkenheid van de werkgever bij de werknemers. Ik geloof daarom in de stelling:

Betrokken werkgevers hebben betrokken werknemers

Betrokken werkgever

De werkgever/leidinggevende speelt een cruciale rol in het wel of niet hebben van betrokken werknemers. Grote verandertrajecten, zoals reorganisaties, bezuinigingen en andere ideeën over de uitoefening van het werk kunnen voor vermindering van betrokkenheid veroorzaken. Werkgevers hebben de betrokkenheid voor een deel zelf in de hand. Ze kunnen ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit het personeel. Voorbeelden die betrokkenheid beïnvloeden zijn:

  • Carrièremogelijkheden binnen de organisatie
  • Het beleid en de cultuur van de organisatie
  • Leiderschap
  • Diverse beschikbare middelen voor uitoefening van de functie
  • Het erkennen van de persoonlijke prestaties

Teleurstelling Versus Betrokkenheid

Toen na 2009 de AOW leeftijd werd verhoogd, ontstond de situatie van een groep medewerkers die minder gemotiveerd zijn om vanuit Betrokkenheid te werken. Deze groep van 50+ tot 65 jaar, hadden voor 2009 de verwachting om eerder met pensioen te gaan of uiterlijk op de 65e verjaardag te stoppen met werken. Teleurstelling is hier de reden dat de betrokkenheid bij het bedrijf waar voor wordt gewerkt vaak ver te zoeken is. (Bron: effectory.nl)

Ongemotiveerdheid binnen een organisatie zorgt voor een lagere productiviteit binnen de organisatie. Dit leidt tot verlies van opbrengst en hogere kosten door verzuim. De veranderingen in onze huidige maatschappij van de stijging van de AOW-leeftijd, de krimp binnen het gespaarde pensioen en de snelle vergrijzing zullen door de technische ontwikkelingen alleen maar sneller gaan. Hierdoor hebben we ook te maken met een veranderende arbeidsmarkt. Deze veranderingen vragen juist om meer betrokkenheid om als organisatie staande te blijven. De veroudering vraagt ook om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden tijdens het werk. Daar profiteert de werkende, de organisatie en de maatschappij van.

Van Teleurstelling Naar Betrokkenheid

In het leven gebeuren er allemaal leuke en ook minder leuke dingen. De enige zekerheid die we hebben, is dat verandering er altijd zal zijn. Het gaat er niet om wat je overkomt, juist hoe je ermee omgaat. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid om duurzaam inzetbaar en gemotiveerd te zijn. Natuurlijk is de rol van de organisatie niet onbelangrijk, want kunnen ook frustraties ontstaan door overbelasting van medewerkers die zware werkzaamheden uitvoeren. Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan en te achterhalen wat de werkelijke reden(en) is(zijn) voor de verminderde betrokkenheid.

Samen kijken naar de eigen invloed ten opzichte van de eigen betrokkenheid leert ons dat we alleen datgene kunnen veranderen waar we zelf controle over hebben. Daar waar we geen controle over hebben en toch betrokken bij zijn valt buiten onze invloedsfeer. Als we ons richten op de onderdelen waar we geen invloed hebben (mensen/situaties), raken we steeds weer teleurgesteld. Door ons te richten op de onderdelen waar we wel invloed op hebben en dit ook daadwerkelijk doen, levert dit vaak ook daadwerkelijk succes op. Die invloed kan bestaan uit overleg over genomen beslissingen, maar kan ook alleen gaan over hoe om te gaan met de situatie. Immers de invloed die je hebt op een beslissing genomen door de regering is verwaarloosbaar. Toch heeft zo’n beslissing een enorme invloed op je leven.

Betrokkenheid

Als door omstandigheden de situatie niet kan worden verandert, is het belangrijk om de frustratie weg te nemen en zodanig op een andere manier een verandering in gang te etten. Deze ontwikkeling naar meer Betrokkenheid leidt ook tot effectiever en productiever werken. Ook zorgt meer Betrokkenheid leidt tot meer motivatie, plezier en energie tijdens het werk, wat voorkomt dat je eerder uitvalt wat zou kunnen leiden tot financiële gevolgen.

Weet je nog meer voorbeelden noemen waarom Betrokkenheid belangrijk is, laat dan je bericht achter in onderstaand commentbox. Samen kunnen we steeds beter medewerkers en organisaties helpen om het beste uit zichzelf te halen, werkplezier te ervaren en zo hun doelstellingen te behalen.