Duurzaam Inzetbaar

Verandering

De enige zekerheid die we hebben, is dat verandering er altijd zal zijn. We hebben nu te maken met een snelle vergrijzing onder de medewerkers, de stijging van de AOW-leeftijd en de krimp binnen het gespaarde pensioen.  Als gevolg van de technische ontwikkelingen zullen  de veranderingen steeds sneller gaan. Hierdoor hebben we te maken met een snel veranderende arbeidsmarkt. Deze verandering vraagt om een adequate aanpak, zoals Duurzame Inzetbaarheid.

Werkgever

Werkgevers hebben een zakelijk belang om te investeren in een beleid voor Duurzame Inzetbaarheid. U verhoogt u concurrentiepositie sterk via verzuimpreventie en betere arbeidsproductiviteit

Werknemer

Medewerkers hebben er belang bij om Duurzaam Inzetbaar te kunnen werken totdat ze pensioengerechtigd zijn. voortijdig uitval door ziekte of werkloosheid heeft grote financiële en maatschappelijke gevolgen voor de betrokkenen.

Frustratie

De AOW-hervormingen kwamen voor veel medewerkers onverwacht en zij voelen enige frustratie. Jarenlang hebben zij wel bijgedragen aan de AOW-premie en nu moeten ze langer doorwerken. Deze frustratie zorgt voor meer uitval, minder productiviteit en minder plezier op de werkvloer. De medewerkers zijn niet meer gemotiveerd, niet energiek en ervaren geen plezier op het werk. Hierdoor kunnen ze het vaak ook niet meer opbrengen om na het werk nog ontspannende dingen te ondernemen en raken daardoor in een vicieuse cirkel.

Ontwikkeling

Omdat deze omstandigheden niet zullen verbeteren, is het belangrijk om te proberen om de frustratie weg te nemen en zodanig een verandering in gang te zetten. Deze ontwikkeling naar meer motivatie, plezier en energie tijdens het werk dat leidt tot effectiever en productiever werken.