The Next Step On My Legendary Lane Of HRDvisie

Bijna 2 jaar na mijn eerste artikel pak ik de draad weer op, ik ga op zoek naar het vervolg van mijn reis. Inmiddels heb ik concrete onderwerpen voor mijn artikelen bij elkaar verzameld. Het is nog even de vraag welke volgorde ik ga toepassen. De basis voor deze artikelen is Ontwikkelen om Duurzaam Inzetbaar te zijn. Lees het vervolg van mijn Legendary Lane tot HRDvisie….

Het Vervolg Van Mijn Reis…..

Mijn idee om regelmatig te bloggen liep niet zoals ik me had voorgenomen, hierdoor werd HRDvisie een slapende organisatie. Vlak nadat ik mijn eerste artikel had geplaatst kreeg ik een fulltime baan aangeboden. De twijfel sloeg toe en onzeker geworden, koos ik toch voor de zekerheid die ik dacht nodig te hebben. Met veel plezier heb ik gedurende anderhalf jaar de lege plek van een zieke collega opgevuld. Deze fulltime baan slokte mij volledig op waardoor ik geen energie en tijd kon vinden om me met HRDvisie bezig te houden.

Op het moment dat ik stopte, omdat de collega weer was geintegreerd, was ik in de gelegenheid om mijn aandacht op diverse privé activiteiten te richten. Na een periode thuis zitten, twijfelen, solliciteren en ook nadenken, heb ik uiteindelijk definitief de beslissing genomen om HRDvisie weer nieuw leven in te blazen. Maar hoe en wat het worden. Ik werd me bewust dat ik een specifieker onderwerp nodig dan alleen ontwikkelen. Door te sparren met vele mensen, kwam het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid steeds vaker naar boven drijven. Juist als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat je altijd Duurzaam Inzetbaar bent. Op deze manier kan ik daadwerkelijk mijn levensdroom werkerlijkheid maken. Duurzaam Inzetbaar zijn heeft mij ook doen besluiten om een studie te zoeken waarmee ik mezelf kon ontwikkelen en zo voldoening te blijven halen uit mijn werkzaamheden.

Mijn Droom…..

Sinds ik zelf zo’n enorme ontwikkeling heb doorgemaakt, droom ik van een wereld waarin iedere medewerker gemotiveerd en met veel plezier werkt. De medewerker houdt voldoende energie over, of krijgt juist extra energie, om na het werk nog andere acriviteiten te ondernemen. Ik ben degene die de medewerker in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Dit is voor de persoon zelf en positieve zoektocht naar zijn/haar kunnen om optimaal deel te nemen aan het arbeidsproces. De voldoening die de medewerker daardoor krijgt zorgt voor een duurzaam inzetbare medewerker.

Tijdens mijn persoonlijke legendary lane heb ik geleerd dat het belangrijk is om bewust te worden van je eigen verantwoordelijkheden om onderweg en aan de finisch trots op het resultaat terug te kunnen kijken. Gedurende deze tussenpoos speelden de woorden bewust en zelfverantwoordelijk steeds weer door mijn hoofd, toch kon ik er niets concreets mee. Door mee te doen aan diverse seminars, waar ik veel inspiratie opdeed kwam ik uiteindeljk tot de conclusie dat het Bewustzijn van Zelfverantwoorelijkheid aan de basis staat van Duurzame Inzetbaarheid.

Crisis……

Sinds 2009 is er sprake van een financiële crisis. Dit is één van de redenen waardoor er sinds een aantal jaar bekend is dat medewerkers langer moeten doorwerken, tot hun 67e, het is zelfs vrij zeker dat dit in de loop van de volgdende jaren nog verder zal stijgen. Tevens heeft de crisis een tekort bij vele pensioenfondsen veroorzaakt. Hierdoor zien veel medewerkers daardoor hun plannen om eerder te stoppen met werken in het water vallen. Deze laatste ontwikkelingen zorgen ervoor dat medewerkers langer door moeten werken en de stijgende gemiddelde leeftijd op de werkvloer vanwege de verminderde bevolkingsgroei. Deze ontwikkelingen veroorzaken veel frustratie bij medewerkers. Deze frustratie kan voor onrust zorgen en vervolgens voor een lagere productiviteit binnen de organisatie. De organisatie heeft hierdoor hogere kosten dan nodig zou zijn. Dit is een situatie dat de crisis een langduriger gevolg heeft voor deze organisaties dan dat deze crisis eigenlijk duurt.

Duurzame Inzetbaarheid…..

In april 2012 is het ministerie van SZW gestart met het project Duurzame Inzetbaarheid dat als ondersteuning dient op het bestaande beleid en wet- en regelgeving dat bevordert dat mensen gezond, veilig, competent en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven.

Wat betekent Duurzame Inzetbaarheid nu eigenlijk? In het rapport Rapport Duurzaam Inzetbaar, werk als waarde, augustus 2010 in opdracht van ZonMW heeft men de volgende definitie geformuleerd:

“Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeids- leven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voor- waarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mo- gelijkheden daadwerkelijk te benutten”.

Onderdelen Duurzame Inzetbaarheid…..

Uit de definitie blijkt dat Duurzaam Inzetbaar zijn bestaat uit diverse onderdelen. Zo hebben we te maken met de gezondheid van de werknemers juist in de tijd dat hen wordt gevraagd om langer door te werken. Ook vragen de snelle technologische ontwikkelingen een wendbaarheid van de organisatie en haar werknemers. Om Duurzaam Inzetbaar te kunnen zijn zijn een aantal voorwaarden waar een organisatie en haar werknemers aan dienen te voldoen. Een voorbeeld hiervan is Betrokkenheid en voor betrokkenheid is Motivatie. Een belangrijk ingredient. Welke voorwaarden zijn volgens jou nog meer belangrijk?

Misschien kunnen jullie mij helpen. Ik vind het fijn om jullie ideeën te horen, tenslotte twee weten meer dan één! Kun jij nog meer voorwaaden voor Duurzame Inzetbaarheid noemen, wil je dit dan met mij delen? Je ideeen/mening kun je plaatsen in onderstaand commentbox!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *