Tag: duurzaam inzetbaar

 

On The Road Again With HRDvisie

Geschrokken van de berichten, van deze morgen vanuit Brussel, begin ik aan mijn volgende blog. Je ziet op de diverse social media al veel reacties langskomen. Mensen voelen zich verbonden met de bewoners van Brussel en de vele slachtoffers en nabestaanden en willen deze verbondenheid en hun afgrijzen tonen over wat er is gebeurt. Veel van ons voelen zich betrokken bij deze afgrijselijke situatie. We voelen ons betrokken omdat deze aanslag een aanval is op onze veiligheid en democratie. Deze betrokkenheid motiveert mensen om zich te gedragen volgens de waarden, normen en gedragsregels van een groep (bevolking, land, organisatie).

Betrokkenheid

De definitie van Betrokkenheid is het betrokken zijn bij (de belangen van) iemand of iets. Men spreekt ook vaak over het Engelse woord Commitment. Een ander synoniem voor betrokkenheid is verbondenheid. Je verbonden voelen met een persoon of organisatie motiveert je om ook dezelfde doelstellingen na te streven. Ook binnen een werkomgeving is, in het kader van Duurzame Inzetbaarheid, Betrokkenheid een belangrijk onderdeel.

Betrokken werknemer

Binnen de werkomgeving is betrokkenheid een belangrijke motivatie. Mensen krijgen meer plezier in hun werk als ze het gevoel hebben dat hun werk zinvol is. Als ze betrokken zijn bij elkaar, bij het werk en bij de organisatie, leveren ze betere prestaties en ze zijn minder vaak ziek.

Een betrokken werknemer is bereid om wat extra’s te doen als de situatie daarom vraagt en praat over ‘wij’ in plaats van ‘zij’. Deze werknemer houdt rekening met en gedraagt zich volgens de organisatiecultuur en behoeften om de strategische doelstellingen te behalen. Men werkt volgens de waarden, normen en gedragsregels van de organisatie. Verder neemt een betrokken werknemer zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en verschuilt zich niet achter de (diverse) leidinggevende of de diverse collega’s. Ook levert een betrokken medewerker constructieve kritiek op de plannen en ideeën van het management. Tot slot staat de betrokken medewerker ook achter noodzakelijke, toch minder populaire beslissingen.

Een werkgever is in staat om de betrokkenheid van werknemers te bevorderen. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is een persoonlijke betrokkenheid van de werkgever bij de werknemers. Ik geloof daarom in de stelling:

Betrokken werkgevers hebben betrokken werknemers

Betrokken werkgever

De werkgever/leidinggevende speelt een cruciale rol in het wel of niet hebben van betrokken werknemers. Grote verandertrajecten, zoals reorganisaties, bezuinigingen en andere ideeën over de uitoefening van het werk kunnen voor vermindering van betrokkenheid veroorzaken. Werkgevers hebben de betrokkenheid voor een deel zelf in de hand. Ze kunnen ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit het personeel. Voorbeelden die betrokkenheid beïnvloeden zijn:

  • Carrièremogelijkheden binnen de organisatie
  • Het beleid en de cultuur van de organisatie
  • Leiderschap
  • Diverse beschikbare middelen voor uitoefening van de functie
  • Het erkennen van de persoonlijke prestaties

Teleurstelling Versus Betrokkenheid

Toen na 2009 de AOW leeftijd werd verhoogd, ontstond de situatie van een groep medewerkers die minder gemotiveerd zijn om vanuit Betrokkenheid te werken. Deze groep van 50+ tot 65 jaar, hadden voor 2009 de verwachting om eerder met pensioen te gaan of uiterlijk op de 65e verjaardag te stoppen met werken. Teleurstelling is hier de reden dat de betrokkenheid bij het bedrijf waar voor wordt gewerkt vaak ver te zoeken is. (Bron: effectory.nl)

Ongemotiveerdheid binnen een organisatie zorgt voor een lagere productiviteit binnen de organisatie. Dit leidt tot verlies van opbrengst en hogere kosten door verzuim. De veranderingen in onze huidige maatschappij van de stijging van de AOW-leeftijd, de krimp binnen het gespaarde pensioen en de snelle vergrijzing zullen door de technische ontwikkelingen alleen maar sneller gaan. Hierdoor hebben we ook te maken met een veranderende arbeidsmarkt. Deze veranderingen vragen juist om meer betrokkenheid om als organisatie staande te blijven. De veroudering vraagt ook om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden tijdens het werk. Daar profiteert de werkende, de organisatie en de maatschappij van.

Van Teleurstelling Naar Betrokkenheid

In het leven gebeuren er allemaal leuke en ook minder leuke dingen. De enige zekerheid die we hebben, is dat verandering er altijd zal zijn. Het gaat er niet om wat je overkomt, juist hoe je ermee omgaat. Het is belangrijk om mensen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid om duurzaam inzetbaar en gemotiveerd te zijn. Natuurlijk is de rol van de organisatie niet onbelangrijk, want kunnen ook frustraties ontstaan door overbelasting van medewerkers die zware werkzaamheden uitvoeren. Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan en te achterhalen wat de werkelijke reden(en) is(zijn) voor de verminderde betrokkenheid.

Samen kijken naar de eigen invloed ten opzichte van de eigen betrokkenheid leert ons dat we alleen datgene kunnen veranderen waar we zelf controle over hebben. Daar waar we geen controle over hebben en toch betrokken bij zijn valt buiten onze invloedsfeer. Als we ons richten op de onderdelen waar we geen invloed hebben (mensen/situaties), raken we steeds weer teleurgesteld. Door ons te richten op de onderdelen waar we wel invloed op hebben en dit ook daadwerkelijk doen, levert dit vaak ook daadwerkelijk succes op. Die invloed kan bestaan uit overleg over genomen beslissingen, maar kan ook alleen gaan over hoe om te gaan met de situatie. Immers de invloed die je hebt op een beslissing genomen door de regering is verwaarloosbaar. Toch heeft zo’n beslissing een enorme invloed op je leven.

Betrokkenheid

Als door omstandigheden de situatie niet kan worden verandert, is het belangrijk om de frustratie weg te nemen en zodanig op een andere manier een verandering in gang te etten. Deze ontwikkeling naar meer Betrokkenheid leidt ook tot effectiever en productiever werken. Ook zorgt meer Betrokkenheid leidt tot meer motivatie, plezier en energie tijdens het werk, wat voorkomt dat je eerder uitvalt wat zou kunnen leiden tot financiële gevolgen.

Weet je nog meer voorbeelden noemen waarom Betrokkenheid belangrijk is, laat dan je bericht achter in onderstaand commentbox. Samen kunnen we steeds beter medewerkers en organisaties helpen om het beste uit zichzelf te halen, werkplezier te ervaren en zo hun doelstellingen te behalen.

The Next Step On My Legendary Lane Of HRDvisie

Bijna 2 jaar na mijn eerste artikel pak ik de draad weer op, ik ga op zoek naar het vervolg van mijn reis. Inmiddels heb ik concrete onderwerpen voor mijn artikelen bij elkaar verzameld. Het is nog even de vraag welke volgorde ik ga toepassen. De basis voor deze artikelen is Ontwikkelen om Duurzaam Inzetbaar te zijn. Lees het vervolg van mijn Legendary Lane tot HRDvisie….

Het Vervolg Van Mijn Reis…..

Mijn idee om regelmatig te bloggen liep niet zoals ik me had voorgenomen, hierdoor werd HRDvisie een slapende organisatie. Vlak nadat ik mijn eerste artikel had geplaatst kreeg ik een fulltime baan aangeboden. De twijfel sloeg toe en onzeker geworden, koos ik toch voor de zekerheid die ik dacht nodig te hebben. Met veel plezier heb ik gedurende anderhalf jaar de lege plek van een zieke collega opgevuld. Deze fulltime baan slokte mij volledig op waardoor ik geen energie en tijd kon vinden om me met HRDvisie bezig te houden.

Op het moment dat ik stopte, omdat de collega weer was geintegreerd, was ik in de gelegenheid om mijn aandacht op diverse privé activiteiten te richten. Na een periode thuis zitten, twijfelen, solliciteren en ook nadenken, heb ik uiteindelijk definitief de beslissing genomen om HRDvisie weer nieuw leven in te blazen. Maar hoe en wat het worden. Ik werd me bewust dat ik een specifieker onderwerp nodig dan alleen ontwikkelen. Door te sparren met vele mensen, kwam het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid steeds vaker naar boven drijven. Juist als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat je altijd Duurzaam Inzetbaar bent. Op deze manier kan ik daadwerkelijk mijn levensdroom werkerlijkheid maken. Duurzaam Inzetbaar zijn heeft mij ook doen besluiten om een studie te zoeken waarmee ik mezelf kon ontwikkelen en zo voldoening te blijven halen uit mijn werkzaamheden.

Mijn Droom…..

Sinds ik zelf zo’n enorme ontwikkeling heb doorgemaakt, droom ik van een wereld waarin iedere medewerker gemotiveerd en met veel plezier werkt. De medewerker houdt voldoende energie over, of krijgt juist extra energie, om na het werk nog andere acriviteiten te ondernemen. Ik ben degene die de medewerker in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Dit is voor de persoon zelf en positieve zoektocht naar zijn/haar kunnen om optimaal deel te nemen aan het arbeidsproces. De voldoening die de medewerker daardoor krijgt zorgt voor een duurzaam inzetbare medewerker.

Tijdens mijn persoonlijke legendary lane heb ik geleerd dat het belangrijk is om bewust te worden van je eigen verantwoordelijkheden om onderweg en aan de finisch trots op het resultaat terug te kunnen kijken. Gedurende deze tussenpoos speelden de woorden bewust en zelfverantwoordelijk steeds weer door mijn hoofd, toch kon ik er niets concreets mee. Door mee te doen aan diverse seminars, waar ik veel inspiratie opdeed kwam ik uiteindeljk tot de conclusie dat het Bewustzijn van Zelfverantwoorelijkheid aan de basis staat van Duurzame Inzetbaarheid.

Crisis……

Sinds 2009 is er sprake van een financiële crisis. Dit is één van de redenen waardoor er sinds een aantal jaar bekend is dat medewerkers langer moeten doorwerken, tot hun 67e, het is zelfs vrij zeker dat dit in de loop van de volgdende jaren nog verder zal stijgen. Tevens heeft de crisis een tekort bij vele pensioenfondsen veroorzaakt. Hierdoor zien veel medewerkers daardoor hun plannen om eerder te stoppen met werken in het water vallen. Deze laatste ontwikkelingen zorgen ervoor dat medewerkers langer door moeten werken en de stijgende gemiddelde leeftijd op de werkvloer vanwege de verminderde bevolkingsgroei. Deze ontwikkelingen veroorzaken veel frustratie bij medewerkers. Deze frustratie kan voor onrust zorgen en vervolgens voor een lagere productiviteit binnen de organisatie. De organisatie heeft hierdoor hogere kosten dan nodig zou zijn. Dit is een situatie dat de crisis een langduriger gevolg heeft voor deze organisaties dan dat deze crisis eigenlijk duurt.

Duurzame Inzetbaarheid…..

In april 2012 is het ministerie van SZW gestart met het project Duurzame Inzetbaarheid dat als ondersteuning dient op het bestaande beleid en wet- en regelgeving dat bevordert dat mensen gezond, veilig, competent en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven.

Wat betekent Duurzame Inzetbaarheid nu eigenlijk? In het rapport Rapport Duurzaam Inzetbaar, werk als waarde, augustus 2010 in opdracht van ZonMW heeft men de volgende definitie geformuleerd:

“Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeids- leven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voor- waarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mo- gelijkheden daadwerkelijk te benutten”.

Onderdelen Duurzame Inzetbaarheid…..

Uit de definitie blijkt dat Duurzaam Inzetbaar zijn bestaat uit diverse onderdelen. Zo hebben we te maken met de gezondheid van de werknemers juist in de tijd dat hen wordt gevraagd om langer door te werken. Ook vragen de snelle technologische ontwikkelingen een wendbaarheid van de organisatie en haar werknemers. Om Duurzaam Inzetbaar te kunnen zijn zijn een aantal voorwaarden waar een organisatie en haar werknemers aan dienen te voldoen. Een voorbeeld hiervan is Betrokkenheid en voor betrokkenheid is Motivatie. Een belangrijk ingredient. Welke voorwaarden zijn volgens jou nog meer belangrijk?

Misschien kunnen jullie mij helpen. Ik vind het fijn om jullie ideeën te horen, tenslotte twee weten meer dan één! Kun jij nog meer voorwaaden voor Duurzame Inzetbaarheid noemen, wil je dit dan met mij delen? Je ideeen/mening kun je plaatsen in onderstaand commentbox!